Hull 3.

PAR 4
Kort og vanskelig par 4. OB høyre og venstre på utslag. Svak dogleg venstre ved ca 170 meter. Lav-hcp kan her ta OB ut av spill ved utslag over 170 meter da hullet vider seg ut og blir åpent på høyre side. For høy hcp. er det mye viktigere med ett rett utslag enn ett langt. Velg kølle deretter, og gå inn på green med 3 slaget. Her vil også 3 slag på 100 meter føre til green treff (hvis de er rette..) OB fortsetter helt fram til green på venstre side. Lett ondulert green er voktet av 2 vanskelige bunkere. En i bak-kant og en til høyre. Her er det viktig å ikke bli for lang på innspill. Kort er mye bedre.