Åpen bane og "range".

03.05.2021

Banen er åpen med provisoriske greener. Vær forsiktig og reparer etter deg.